Công ty Cổ phần Kim Chính

Trân trọng kính chào !

 

 

C«ng ty Cæ phÇn Kim ChÝnh lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc: s¶n xuÊt, kinh doanh, vËn chuyÓn .... Do bµ NguyÔn ThÞ ChÝnh lµm gi¸m ®èc vµ lµ ng­uêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty.

 

- Tªn tiÕng việt: C«ng ty Cæ phÇn Kim ChÝnh

- Tªn tiÕng anh: KIM CHINH joint stock company

- §Þa chØ: AÝ Quèc - Tp H¶i D­­ương - Tỉnh Hải Dương

- Tel: 03203.753.387                                      Fax: 03203.752.040

- Email: kimchinh@kimchinh.com.vn         

- Website: www.kimchinh.com.vn

Là công ty chuyên kinh doanh: vận tải hàng hóa đường bộ trong nước; mua bán và là đại lý mua bán vật tư nông nghiệp, hàng nông sản, xăng dầu, mỡ, nhớt, gas và phụ tùng ô tô; mua bán và chế biến thức ăn gia súc, lương thực; sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng; dịch vụ hỗ trợ vận tải (hành khách, hàng hóa) đường bộ; sản xuất, mua bán xuất nhập khẩu các mặt hàng bằng nhựa (màng nilon, túi nilon các loại, quần áo đi mưa, chai nhựa), hạt nhựa, tấm nhựa các loại; cho thuê nhà văn phòng và kho bãi; mua bán, sản xuất, gia công, tái chế, xuất nhập khẩu giấy loại và các tông loại (phế liệu và vụn thừa); tư vấn giới thiệu việc làm và cung ứng lao động; mua bán than; san lấp mặt bằng công trình ; xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, nhà dân dụng; mua bán nguyên vật liệu phục vụ xây dựng công trình giao thông; lắp đặt điện, nước công trình; đầu tư kinh doanh chợ; đại lý bảo hiểm.

Là công ty phân phối lượng lớn các sản phẩm phân bón, hiện nay Công ty Cổ phần Kim Chính đang là đại lý cấp I của Công ty Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao; Công ty Phân đạm Hà Bắc: Urê Hà Bắc; Nhà máy Phân bón Cửu Long (Phân bón Con ó), đặc biệt là các sản phẩm Con ó cao cấp: NPK18-13-8(CL1), NPK15-9-13 (rau màu),.... Ngoài ra, Công ty còn cung cấp các loại phân bón khác như: Urê Trung Quốc; Kaly Liên xô; Urê Phú Mỹ; NPK Hà Bắc; các loại phân bón Văn Điển; Phân bón Quế Lâm; Là nhà phân phối Cám mỳ của Công ty TNHH Sản xuất Bột mỳ Vimaflour;

Công ty Cổ phần Kim Chính là một trong số các doanh nghiệp cam kết, cung ứng dịch vụ: "Vì lợi ích của người tiêu dùng". Vì thế, Công ty luôn luôn cung cấp cho khách hàng những thông tin về các sản phẩm phân bón có thương hiệu mạnh, chất lượng đảm bảo tới quý khách hàng. Công ty Cổ phần Kim Chính sẵn sàng đáp ứng đầy đủ, kịp thời và thuận tiện nhu cầu hàng hoá cho mọi khách hàng.

          Với phương châm "Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả" luôn làm hài lòng Quý khách là mục tiêu kinh doanh của Công ty chúng tôi

         

Quay lại   
Hãy gọi
03203.753.387
03206.268.999
  
Truy Cập : 64,606